Usługi

KPIR. Pełna księgowość. Projekty dofinansowane.

PFRON. FINANSE DLA BIZNESU. OBSŁUŻONE PRZEZ NAS PROJEKTY.

4.

PFRON

– obsługa dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,
– obsługa dofinansowań dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

5.

Zrealizowane projekty:

Projekt pn. „PI Elearning na rzecz niewidomych i niedowidzących” w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL – 2012/2014
Projekt pn. „DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji” w ramach Działania 7.4 PO KL – 2013/2015
Projekt pn. „Samorząd NGO’s, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych” w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL – 2012/2014
Projekt pn. „Inwestuję w siebie” w ramach Działania 9.5 PO KL – 2012/2013
Projekt pn. „Niewidzialna tarcza – program szkoleniowy – bezpieczne dziecko w Gminie Poraj” w ramach Działania 9.5 PO KL – 2012/2013
Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w światlicach środwiskowych – II edycja” w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL – 2011/2013.
Projekt pn. „Zdobywać szczyty pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej” w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL – 2011/2013
Projekt pn. „Cenne Języki” w ramach Działania 6.3 PO KL – 2012
– Projekt pn. „Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Mykanów” w ramach Działania 6.3 PO KL – 2011
– Projekt pn. „Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka” w ramach Działania 6.3 PO KL – 2011
– Projekt pn. „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on line” w ramach Działania 6.4 Projekty innowacyjne PO KL – 2011/2012
– Projekt pn. „Szkolenia Skutecznej sprzedaży dla handlowców i nie tylko” w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL – 2011/2012
Projekt pn. „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstonnego rozwoju wiejskiej szkoły” w ramach Działania 2.1 SPO RZL – 2007/2008.
– Projekt pn. „Z komuterem na Ty” w ramach Działania 6.3 PO KL – 2010
– Projekt pn. „Im wcześniej tym łatwiej – poszerzenie oferty przedszkolnej w Gminie Olsztyn” w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL – 2011/2012
Gmina Poczesna – Projekt pn. „Z mamą i tatą do szkolnego sukcesu” w ramach Działania 9.5 PO KL – 2009/2010
– Projekt pn. „Mam pomysł” w ramach Działania 6.2 PO KL – 2010 – Projekt pn. „Własna firma szansą na lepsze jutro” w ramach Działania 6.2 PO KL – 2009
– Projekt pn. „Moja Firma ” w ramach Działania 6.2 PO KL – 2013
Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w światlicach środwiskowych” w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL – 2008/2010.
Projekt pn. „Kompetencje kluczowe poszerzają horyzonty do mojej przyszłości” w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL – 2013/2014
Projekt pn. „Edukacja Prometeusa” w ramach Działania 9.5 POKL – 2013/2014